Jens Boktips

2016-02-12
21:22:00

"The Holy Blood and the Holy Grail"(Heligt blod, helig gral) - Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln

 
Detta är en bokrecension av en bok som jag är präktigt(präktitiös) trött på. Det finns en del information att hämta, men hela tiden med den enorma haken att boken som källa inte alls är trovärdig. Det är trevligt att läsa lite grann om historia, och få lite idéer om hur det kanske var förr i tiden. Men någonstans känner jag att måttet är rågat när det kommer till avslutningen och summeringen av den hypotes som boken lägger fram. Det känns otydligt hur långt någon kan vara villig att gå för att framföra en viss poäng. Det finns många tolkningsfrågor att ta ställning till när man ska läsa den här boken, som på ytan har ett väldigt intressant innehåll, men kanske på djupet tappar greppet om en del angelägenheter och det ganska tidigt. Faktum är att författarna kanske tillochmed rent officiellt gör avkall på sin tolkningsrätt i stort sett övergripande, endast för möjligheten att presentera ett möjligt scenario, som kunde framförts på ett enklare sätt, med givet 500 sidor+, och osäkra källor. Givetvis finns det hur många aspekter som helst att forska i kring den heliga graalen och Jesu ättelängd, ingen vet ju ens vad den heliga graalen är för något! Kanske är det bara för att jag har en riktigt bultande huvudvärk idag, eller så är det att jag bara vill bli av med det problemet, men jag känner iallafall för att ge den här boken en riktig sågning, i min extremt trångsynta misär. Dags för lite konspiratoriskt snack mina damer och herrar.
 
Boken består av en serie utforskande förslag på misstag, feltolkningar och dolda hemligheter som skall finnas i vår historia och religiösa litteratur, det handlar främst om kristendomen och med ett fokus på den heliga graal. Kraftigt anknutet till den heliga graalen finner vi tempelherreorden, som ju var en ledande organisation av kristna riddare runt tiden för de heliga korstågen. Den information som jag har läst angående den heliga graalen, förutom i skönlitterära verk är, att den skapades som en myt för att locka medborgarna i Europa att gå med i korstågen och kämpa för att erövra det heliga landet. Ungefär som staden Eldorado i Sydamerika som sades vara gjort av solitt guld, något som ju lockade många conquistadorer till trakterna runt ekvator med omnejd. Boken klarlägger aldrig till 100% vad den heliga graalen skulle vara för något, men konstaterar, precis som författaren till "Den siste tempelriddaren" gjorde(Khoury har garanterat läst den här boken), att under en tid på ungefär 9 år, då de första tempelriddarna hade anlänt till Jerusalem(för att skydda kristna pilgrimer på vägarna till staden), så gjorde dessa riddare enligt de källor som finns, ingenting av det som de sade sig ha syftet att utföra, i stort sett. De var bosatta i en byggnad som stod på ruinerna av det som hade varit det gamla templet i Jerusalem, som senare förstördes under de krig som härjade efter Jesus död, och där hävdar Khoury, samt författarna till "Heligt blod, helig gral", att tempelriddarna gjorde utgrävningar. Det hävdas sedan att de troligtvis fann någonting som var av såpass stor betydelse att tempelriddarna fick ett enormt inflytande över kyrkan och politiken i Europa. Tempelherrarna krossades som organisation av kyrkan senare, de anklagades för kätterska läror, men genom diverse andra organisationer och ledare, sägs denna hemlighet ha bevarats fram till våra dagar. Nu skall hemligheten finnas hos en "hemlig" organisation kallad Preure de Sion, med bas i Frankrike, och organisationen skall ha haft många framstående medlemmar, däribland Sir Isaac Newton, som ledare. Genom att ha fått tillgång till en rad dokument, exempelvis sådana som strategiskt har utplacerats i en rad bibliotek, samt sådana som publicerats i liten skala, så säger sig författarna kunna formulera en trolig hypotes. De hävdar att flera av de europeiska adelsfamiljerna har judiskt ursprung, kanske tillochmed de flesta, och att b.la. familjen Lothringen troligtvis är besläktade med Jesus. Detta påvisas genom den information som finns om de judiska migrationer som skedde under åren kring Jesus korsfästelse. Det flätas också samman med en del kända och hypotetiska faktorer i europeiska ättelängder, en del av dem nästan absurda. En del antaganden görs, men också viss information om en präst i en liten by i Frankrike tas med som källa, då han sägs ha upptäckt en dold skatt som medförts av tempelherrar från Jerusalem och placerats i Rênnes de Chateau. Ett annat intressant påstående är att flera katolska biskopar och kanske till och med påvar, varit med i Preure de Sion, och genom att agera mycket konservativt, försökt få kyrkan som helhet att tvingas till ett mer liberalt styre. Organisationens syfte sägs vara en nation, under ett styre i hela världen.
 
Nåväl, ingen och inte jag heller kan förneka att jag gillar att ligga i badkaret en stilla eftermiddag, -kanske lite bubbel, och så läser jag "Heligt blod, helig gral". Det finns en intention finner man, och det känns intressant och nytt. Men ett par kapitel senare så är jag ändå tillbaka i - min huvudvärk. Men som tur är så är den inte så svår längre, och det är ett väldigt lättsamt språk i boken, med ett intressant och inte helt förryckt tempo. Det går på något sätt i bölgor, där ett ytterst intressant påstående staplas på ett annat, sedan ett inferno av klargöranden och "bevis" med tillhörande fotnoter. Det är lite som en chokladkalender; man öppnar alla luckor i rätt ordning, momentant, och man vet att bakom den tjugofjärde luckan kommer chokladen ha en bild på jultomten. Dock är chokladen lika kass ändå... Det är inte så att man går hem och gör slut på det hela, det är fortfarande någonting med att kunna köpa en hel chokladkalender i en billig kiosk någon gång i mars, bara för att förtära den i ett stycke, och det är värt att leva. Men hur mycket av en avslutning på en bok är ett konstaterande att samma förhållningssätt och metod som applicerats på de historiska fakta som finns, kunde ha bevisat precis vilket påstående som helst. Vi vet ju att ett bevis inte räcker för att fälla någon, och att en kedja av överbevisande indicier, inte heller behöver bevisa någonting. Och kanske finns alla konspirationsteorier i en bubbla av egna sanningar och bevis, där en beslutsamhet kan leda till en övertygelse. Den här gången blir det aldrig skrämmande eller dumt, men det är sjukt irriterande då en bok som har använts för ingående detaljstudier av så vitt skilda saker, avslutas med en såpass allmän slutsats, som inte är en skandal för mig. Nej, charmen med "Heligt blod, helig gral" finns i detaljerna, det som man inte visste förut, som kanske inte bevisar något speciellt, ibland kanske att historien har haft väldigt många intressanta och finurliga människor, med olika trosuppfattningar och sympatier, och som har nedtecknat sina berättelser med olika intentioner. Det främsta boken gör är att göra bilden av kristendomen och annan historia, lite mer romantisk, och jag tror inte att det är omöjligt att Jesus fick barn med Maria Magdalena eller någon annan. Hade det varit så konstigt? Och inte heller låter det så otroligt att en judisk befolkning, med en släkting till Jesus, någon gång för länge sedan bosatte sig i Europa, och kanske många i Frankrike. Och oss skandinaver är ju aldrig sena att romantisera det franska folket. Kanske fann också tempelriddarna också någonting intressant under marken i det gamla templet i Jerusalem, jag finner dem intressanta. I "Den sista tempelriddaren" var det en dagbok med Jesus egna anteckningar, som tyvärr kastades för vinden. Jag vill kunna läsa den här boken som en bibelfanatiker, det hade varit så häftigt om en hel konspiration kunde vara sann, men tyvärr är det mer som en glammig predikan, som gör en uppmärksam men glömsk, och jag har inte utbildning nog att föra en diskussion på ett enda av de påståenden som görs, i något akademiskt perspektiv. Själv har jag många tankar kring vad som kan vara en helig graal. Själva språket vi har, vår kommunikation, att vi kan medla med apor och gorillor, att vi har överkommit krisen kring Babels torns fall till viss del. Det finns ju så många språk, och det skulle kunna vara  en graal. Måste det vara Marias tår eller Jesus blod? Jag bygger mitt val av betyg på min huvudvärk och "dorkiness"(durksvabbmanship). Det blir uselt.
 
Jag ger den här boken 1.9/5 på en skala av bra böcker.
 
/Jens
Kommentera inlägget här:
Namn: Kom ihåg mig?
Mailadress:  
Bloggadress:  
Kommentar: